Til Spillere I Korskildehallen
HUSK at aflevere nøglebrik
efter sidste spilledag