Der afholdes

Generalforsamling

Mandag den 25 april 2022 kl 19

i Fladsåhallen(mødelokale)

STØT KLUBBEN og mød op