Generalforsamling den 19 Marts kl 19
i Korskildehallens cafeteria